.

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Lommoluuri on vastuullisuuden edelläkävijä. Rakennamme omalta osaltamme ympäristöystävällistä Savonlinnaa, toimimme yrityksenä vastuullisesti ja huolehdimme työntekijöistämme. Vastuullisuus on osa arjen normaalia toimintaa, konkreettisia toimenpiteitä ja tekemistä.

Ympäristövastuu

Pakkaus- ja suojamateriaalien, sekä muovien ja metallien erottelu sekä kierrätys aloitettiin jo vuonna 1999. Kaikki suojausmuovit ja vaihdetut rikkinäiset autojen muoviosat erotellaan sekä toimitetaan energialähteeksi. Kaikki lasi- ja metalliosat kerätään, erotellaan lajeittain sekä toimitetaan kierrätykseen. Maaleissa on siirrytty ekologisiin vaihtoehtoihin, jotka myös kuivuvat erittäin nopeasti ja joista ei tule hajuhaittoja. Maalaus ja kuivatus ovat täysin automatisoituja.

 

Henkilöstövastuu

Panostamme työntekijöidemme viihtyvyyteen, huolehdimme työturvallisuudesta sekä työergonomiasta. Työtekijämme ovat tärkein osa yritystämme ja kehitämme toimintaamme sekä työntekijöidemme osaamista ja hyödynnämme työtä auttavaa uutta teknologiaa.

Yhteiskuntavastuu

Huolehdimme yhteiskunnallisista velvotteista kuten veroista, maksuista ja muista velvollisuuksista. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, eettisesti oikein ja lakien mukaisesti.